Ακατάλληλο - Πόσιμο νερό, μέρος 5ο


Υπόμνημα: Νερό από πηγή - γεώτρηση

Πολλές φορές, οι κάτοικοι μιας περιοχής χρησιμοποιούν το νερό μιας πηγής ή μιας γεώτρησης βασισμένοι μόνο στο ότι κάποιο άλλοι τη χρησιμοποίησαν πριν από αυτούς χωρίς να πάθουν κάτι. Όμως, το ότι μια πηγή ήταν καλή κάποτε, δε σημαίνει ότι είναι καλή και τώρα.

Το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα επικοινωνεί μέσα από διαύλους, εσωτερικούς ποταμούς - "φλέβες", που σημαίνει ότι μπορεί, πάρα πολύ εύκολα, αν υπάρχει μόλυνση, όχι απαραίτητα και σε κοντινή περιοχή, να γίνει ακατάλληλο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι μια πηγή ή γεώτρηση, ακόμα κι αν έχει ελεγχθεί για την ποιότητά της, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βλέπουμε ότι συνεχίζει να βγάζει καλό νερό.