Ψύκτες Νερού & Φίλτρα Νερού OASIS: Υγεία με αλκαλικό νερό. Μέρος 2ο


Ισορροπημένος τρόπος ζωής - Αυτοϊαση.

Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος, το ουδέτερο pH στον ανθρώπινο οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας γιατί του προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για πραγματική ισορροπία κι υγεία.

Ένας οργανισμός που ζει ισορροπημένα, κι όπως αναφέραμε, η ισορροπία βασίζεται στον τρόπο και τόπο που ζούμε και φερόμαστε, ζει και με υγεία. Ένας ισορροπημένος οργανισμός, κατά Ιπποκράτη, έχει τη δυνατότητα αυτοϊασης, της λειτουργίας δηλαδή, του ίδιου του οργανισμού σε συνθήκες ισορροπίας - υγείας να μπορεί να βρίσκει ο ίδιος τις λύσεις και να θεραπεύεται.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή μας πολλοί άνθρωποι να ταλαιπωρούνται από θέματα υγείας χωρίς οι γιατροί να μπορούν να τους δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Η ρίζα αυτού του φαινομένου βασίζεται στην έλλειψη ισορροπίας κι άρα αυτοϊασης.

Διαβάστε το πρώτο μέρος εδώ