Ψύκτες Νερού - Φίλτρα Νερού OASIS: Υγεία με αλκαλικό νερό. Μέρος 1ο


Σε έναν όξινο κόσμο, το αλκαλικό νερό δίνει τη λύση.

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζετε από την οξύτητά της, σε όλα τα επίπεδα. Από την διατροφή μας, το νερό, τον αέρα, το περιβάλλον γενικά, ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ένα όξινο περιβάλλον δημιουργεί σε ένα οργανισμό ελεύθερες ρίζες και ανισορροπία, με αποτέλεσμα την κακή υγεία. Πολλές από τις ασθένειες που ''θερίζουν'' στην εποχή μας όπως ο καρκίνος, έχουν την ρίζα τους στην οξείδωση που δέχεται ο οργανισμός από τον τρόπο και τον τόπο που ζει και τρέφεται.

Μεγάλο μέρος της οξείδωσης του οργανισμού οφείλεται στον τρόπο ζωής. Η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, η μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολίες, η μεγάλη χρήση χημικών και τέλος ο αφύσικος τρόπος ζωής, κυρίως στις πόλεις, με το υπερβολικό άγχος και τους πολύ γρήγορους ρυθμούς, οξειδώνουν απίστευτα τον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι συνθήκες ασθενειών. 

Το κατάλληλο περιβάλλον για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι το ουδέτερο.
Για να μπορέσουμε ένα περιβάλλον από όξινο να το κάνουμε ουδέτερο, αρκεί να το ''αναμείξουμε'' με ένα αλκαλικό, και το αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε την δημιουργία ουδέτερου περιβάλλοντος (με pH 7), είναι το εξής:
Αν σε ένα ποτήρι αναμείξουμε 100γρ. νερού με όξινο pH 6, και άλλα 100γρ. με αλκαλικό pH 8, το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι 200γρ. νερού με ουδέτερο pH 7.