Ψύκτες Νερού - Φίλτρα Νερού OASIS: Νερό, Πηγή Ζωής


Η OASIS - Ψύκτες & Φίλτρα Νερού μπορεί να σας παρέχει καθαρό φιλτραρισμένο νερό είτε από συσκευές φίλτρων, είτε από ψύκτες νερού δικτύου.


Ανακήρυξη ΟΗΕ παγκοσμίου έτους 2003 για το Νερό:
«Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, που ζούμε, τι κάνουμε, όλοι εξαρτόμαστε απ' το Νερό. Το χρειαζόμαστε κάθε μέρα, με πάρα πολλούς τρόπους. Το χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς, το χρειαζόμαστε για να παράγουμε την τροφή μας, για τις μεταφορές, την άρδευση και τη βιομηχανία. Το χρειαζόμαστε για τα ζώα και τα φυτά, για να αλλάζουν οι εποχές και τα χρώματα. Ωστόσο, παρά τη σημασία των αποθεμάτων του νερού για τη ζωή και την ύπαρξή μας, δείχνουμε μια συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού για τα αποθέματα νερού. Τα σπαταλούμε, τα λεηλατούμε, τα μολύνουμε, ξεχνώντας πόσο απαραίτητα είναι για την επιβίωσή μας».