Ψύκτες Νερού - Φίλτρα Νερού OASIS: Νερό - Το Θαύμα της Φύσης


Το νερό σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις

Έχουμε αναφέρει πολλές φορές το πόσο σημαντικό είναι το νερό και πως είναι η πηγή της ζωής κι η κινητήρια δύναμη στον πλανήτη μας.
Είναι τόσο εύπλαστο - ζωντανό σαν στοιχείο που κάτω υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, λαμβάνει και τις τρεις καταστάσεις της ύλης.
Η πιο γνωστή του μορφή είναι η υγρή, η οποία κυριαρχεί στον πλανήτη μας, τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες και το ανθρώπινο σώμα.
Η δεύτερη κατάστασή του είναι η αέρια, η οποία τις περισσότερες φορές δεν είναι οράτη, παρά μόνο όταν σχηματίζει σύννεφα. Μια περιοχή με αυξημένη υγρασία ουσιαστικά είναι το νερό σε αέρια μορφή που τις δίνει αυτή την ιδιότητα και τη χαρακτηρίζει.
Τέλος το νερό στην τρίτη μορφή της ύλης, τη στερεή - πάγος, έχει γίνει το θέμα συζητήσεων των επιστημόνων τα τελευταία χρόνια (με το λιώσιμο των πάγων στους Πόλους), για να μας δείξει πως αυτή οι λευκοί γίγαντες, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και στην ισορροπία όλου του πλανήτη.